JAKOŚĆ

 

W zakresie prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się spełniać wymagania prawne i normatywne dotyczące produkowanych wyrobów. Celem przedsiębiorstwa jest realizacja i dostarczanie klientowi wyrobów zgodnych z Jego wymaganiami i oczekiwaniami.

Na zachowanie wysokiej jakości naszych produktów ma wpływ Wewnętrzny System Zarządzania Jakości i Środowiskiem. Firma Lege wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005.

Aby zachować powtarzalną jakość oferowanych przez nas wyrobów stosujemy sprawdzone procedury i instrukcje.

Nadrzędnym celem jest ciągłe doskonalenie naszych procesów technologicznych dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom wysoki standard oferowanych produktów.

 

_blank

_blank